PROGRAMA FESTA MAJOR SITGES 2012

Visualitza el programa d’actes

PROGRAMA FESTA MAJOR SITGES 2012
Dilluns, 20 d’agostEl pregó

Ados quarts de set de la tarda al Cafède l’Art del Retiro, inauguració del’exposició “LA FESTA DELS INFANTS”, un recull dels treballs artístics que els alumnes de P5 de totes lesescoles sitgetanes han realitzat per ail·lustrar el Programa d’Actes de laFesta d’enguany.

Organitzada per la Comissió de FestaMajori SantaTeclai la SocietatRecreativa El Retiro.

Apartirdosquartsde vuitdelvespre alPalau del Rei Moro, Lectura delPREGÓ SATÍRIC de Festa Major acàrrec de Jordi Cubillos, Críptic.Tot seguit es presentarà la Pubilla de l’entitat i es durà a termeel reconeixement alsoci.Lafestaclouràambunpetitrefrigeri i una copa de cava.

Acte organitzat per l’Agrupació deBalls Populars de Sitges.

Adosquartsd’onzede lanit, ala plaçade l’Ajuntament, PREGÓ DE LA FESTA MAJOR a càrrec de Miquel Marzal i Ortiz. El pregó estarà interpretat en LlenguaCatalana de Signes. En cas de pluja omal temps, el pregó es farà a l’esglésiaparroquial.

Amb el patrocini de Aguas de Barbastro Energía.

En acabar, i per celebrar l’inici de laFesta Major, es servirà una copa decava per gentilesa de Cava Talino.

Tot seguit, a la platja de Sant Sebastià,CONCERT amb el grup sitgetà Soma Club –per gentilesa de l’Agrupació deBalls Populars de Sitgesi amb l’exitosa formació Txarango, que culminaran amb alegria la primera nit de laFesta.
Dimarts, 21 d’agost

De 12 a2del migdiaide8 a 10del vespre, TAPATAST, degustació detapes en diversos locals de Sitges.

Acte organitzat pelGremi d’Hosteleriade Sitges.

Venda de tiquets i informació als establiments agremiats participants.

Alessisdelatarda, inauguració,acàrrec de Mn Josep Pausas, rector de laParròquia, de l’EXPOSICIÓ DE LA IMATGE DE SANT BARTOMEU,queromandrà exposada aldomicilidelPendonista, el senyor Trino Carbonelli Àlvarez, al carrer de Sant Josep, alslocals del Museu Romàntic, fins el diade laVigília al’horade la ProcessóCívica.

Ales set del vespre a la Platja de SantSebastià, ESPECTACLE DE TEATRE INFANTIL “COLOSSAL”, acàrrec de la companyia Teatre Mòbil. Acte organitzat per l’Agrupació deBalls Populars de Sitges.

Ados quartsd’onzedelanitalPasseigde la Ribera, FESTA SONORA amb els grups musicals Bulma i Chinese Christmas Card, i l’actuació de Dj’sde Sitges. Funk, rock, electro, newwave, tech house, espectacle de llumsi projeccions.

Ales onze de la nit a l’Església Parroquial, representació del RETAULE DE SANT BARTOMEU, escenificació del martiri de l’apòstol.

Acte organitzat per la Parròquia deSant Bartomeu i Santa Tecla,amb realització de la Gent de Teatre de Sitges.

EXPOSICIÓ DE LA IMATGE DE SANTBARTOMEU alcarrer deSant Josep, als locals del Museu Romàntic,des de les onze del matí fins a les dues delmigdia idesis dela tardaifinsqueacabi l’acte de lliurament de la Bandera.

A partir de la una del migdia VERMUTDEFESTAMAJOR allocal de l’AteneuPopulardeSitges, alcarrerdeSant Bartomeu, número 40, amenitzatpel grup de músics folk Filibusters. L’Ateneu anima a tots els sitgetans acompartir aquest moment i a celebrarl’arribada de la Festa.

Acte organitzat per l’Ateneu Popularde Sitges.

Apartir de dosquarts de set de la tardadavant el Palau del Rei Moro, VESTIM ELS GEGANTS MOROS,la Lahia i en Faluch.

Acte organitzat per l’Agrupació deBalls Populars de Sitges.

Ala mateixa hora i davant de l’Escorxador, VESTIMELSGEGANTSDE LA VILA I ELS GEGANTS AMERICANOS.

A les vuit del vespre al Palau del Rei

Moro, gran ASSAIG DE FESTA MAJOR DE LACOLLAJOVE DE CASTELLERS DESITGES, obert atots els sitgetans i les sitgetanes.

Ales vuit del vespre al Cap de la Vila,a la parada de la Comissió de FestaMajor iSantaTecla, SORTEIGDELS PREMIS PER ALS AMICS DE LA FESTA. Tots els qui hagueu adquiritelstiquetsd’AMICSsabreusiheuestatagraciats amb l’oportunitatde dispararun dels morterets de la Vigília, ambunaentradaper alrecinte del Castell deFoc encalma, o ambalgunade les places per pujar al campanar de la Parròquia o al balcó de l’Ajuntament.

Ales nou del vespre a la platja de SantSebastià, CONCERT a càrrec de la banda Beatrix’Drum andBugleCorps,procedent de la ciutat holandesa deHilversum.

A dos quarts d’onze de la nit a la Parròquia de Sant Bartomeu i SantaTecla, acte de LLIURAMENT DE LA BANDERA amb recital de poemes i cant dels Goigs de Sant Bartomeu. Aquest any s’estrenarà unapoesia de Lídia Gázquez. A continuació, i acompanyats de la sitgetanaAgrupació MusicalSuburband del Retiro, cercavila fins al domicili del president de la Comissió: Baluard, plaçade l’Ajuntament, Major, Cap de laVila, Jesús, Sant Bartomeu, Sant Gaudenci, Illa de Cuba i avinguda d’ArturCarbonell.

Dijous, 23 d’agostLa vigília

EXPOSICIÓ DE LA IMATGE DE SANTBARTOMEU alcarrerde Sant Josep, als locals del Museu Romàntic,desde lesonzedelmatífinsal’horade la processó Cívica de “la Bandera”.

A les dotze del migdia, ENTRADA DE GRALLERS pels carrers SantFrancesc,Capde laVila, Major iplaçade l’Ajuntament. Les diverses formacions oferiran llurs tocades inauguralsenhomenatgealsfundadorsdelaFestaMajor.

Ales dues en punt del migdia des de laplatja de La Fragata, ENCESADELS 21 MORTERETS, a càrrec d’Amicsde la Festa Major, i REPICADA DE CAMPANES.

Ala mateixa hora al Cap de la Vila, laCoblaMaricel interpretaràlessardanesLa Processó de Sant Bartomeu, d’Antoni Català i Vidal, i La Festa Major,d’Enric Morera i Viura.

A la mateixa hora i des de la plaça del’Ajuntament, SORTIDA DELS ENTREMESOS I ELS BALLS POPULARS: Gegants, Cabeçuts, Drac,Àliga, Diables, Bastons, Cercolets,Panderetes, Pastorets, Cintes, Gitanes

iMoixiganga, acompanyatsde l’Agrupació Musical Suburband del Retiro.En arribar al Cap de la Vila, la Moixiganga farà la seva representació completa.A mesura que arribin a l’Hort de canFalç en honor al Batlle,lesautoritats itot el poble que hi assisteixii a l’Hospital de Sant Joan Baptista, les collesfaran una actuació de lluïment i es representaran tots els balls amb parlaments.Algunescolles actuaran,també,davant la residència geriàtrica LesMagnòlies.

A tres quarts de sis de la tarda, al Capde la Vila, ACTUACIÓ CASTELLERA a càrrec de la Colla Jove de Castellers de Sitges.

Ales set de la tarda, des de l’avingudad’ArturCarbonellnúmero22, domicilidel President de la Comissió de Festa Major i Santa Tecla, Rafel Font i Buixens, PROCESSÓ CÍVICADE “LA BANDERA”. Els balls populars, entremesos i músics, acompanyats del’Agrupació Musical Suburband delRetiro,passarana recollir el tabernaclede Sant Bartomeu al domicili del Pendonista de la Festa Major 2012, el sen yorTrino CarbonelliÁlvarez,alcarrer deSantJosep, alslocalsdel MuseuRo màntic. Recorregut:ArturCarbonell, SantBar tomeu, Sant Gaudenci, Sant Francesc, Sant Bonaventura,SantJosep,Parella des,CapdelaVila,Major,Ajuntament i Baluard. A les portes del temple parroquial els balls rebran la imatge de sant Barto meu que, acompanyada per les autori tats, el Pendonista i els Cordonistes, seràcol·locadaal presbiteriperpresidir els actes litúrgics de la diada.

Ales onze de la nit, des de la Punta, la Fragata i els espigons, APOTEÒSIC I MONUMENTAL CASTELL DE FOC a càrrec de Pirotècnia Igual SAi amb disseny artístic a càrrec del piro tècnic sitgetà Isidre Pañella i Virella.

Amb la col·laboració de Bacardí.

Per viure un CASTELLDEFOC EN CALMA, la Comissió habilitarà ambcadires lazona delPasseigde laRiberaentre els restaurants PicNic i Kansas (tocant a mar). Durant el majúscul espectacle pirotècnic els assistents gaudiran d’una degustació de cava. Preudel tiquet: 5 euros. Amb la col·laboració del Grup Matas Arnalot.

Acabat el castell de foc, tan bon puntla seguretat ho permeti, BAIXADA DELS BALLS POPULARS PER LES ESCALES DE LA PUNTA,desfilada fins al Monument a El Greco i tornada fins al carrer Nou.

Acontinuació, al Passeig de la Ribera,

REVETLLA SARDANISTA amb la Cobla Sitgetana.
REVETLLA DE FESTA MAJOR

amb l’actuació de l’orquestra Taxman,que ens convidaràa ballarfins quegairebé es faci de dia.
Divendres, 24 d’agostDiada de Sant Bartomeu Apòstol,Patró de Sitges

Alessisde lamatinadadesdelBaluard Miquel Utrillo i Morlius, ALEGRE I FESTIVA MATINAL. En despuntarel dia de Sant Bartomeu, que de Sitgesn’ésPatró, elsentremesos,elsballspopulars i els músics tornaran a desfilarpels carrers de la vila.

Seguint la tradició, la Comissió obsequiarà a les senyores amb olorosesflors.Tothomque hodesitgies potafegira l’alegrepassada defaixes. Noméscalanar vestitdeblanc,ambespardenyes de betes i dur una faixa.Recorregut: Baluard, Fonollar, Baluard Vidal i Quadras, Port de n’Alegre, Rafael Llopart, Sant Damià, SantSebastià, Jesús, Sant Bartomeu, SantGaudenci, Sant Josep, Espalter, plaçad’Espanya, carrer d’Espanya, JoanTarrida,plaça delaIndústria,Marquèsde Montroig, Parellades, Cap de la Vila,Major iAjuntament.

Adosquartsd’onze al’EsglésiaParroquial de Sant Bartomeu i Santa Tecla,

SOLEMNE OFICI CONCELEBRATENHONORDESANTBARTOMEUAPÒSTOL, PATRÓ DELA VILA DE SITGES. Presidirà la celebració el Sr. Bisbe de Girona,Mons. Francesc PardoArtigas.Enguany,al’ofertori, elDracde Sitgesfaràl’ofrena,en nom detotelpoble, alnostreSant Patró.Enacabarla celebració, cant dels Goigs del Sant i veneració de la relíquia.

Acabat l’Ofici, APOTEÒSICASORTIDA D’OFICI. Desfilada musical amb l’Agrupació Musical Suburbanddel Retiro, que acompanyarà les autoritats fins a l’Ajuntament.

Seguidament actuaran, alhora, tots els balls i els seus respectius músics, que junt amb la cobla Maricel i la banda, dibuixaran un dels moments més mà gics de la nostra Festa Major.

Desprésdel’actuació delsballsientre mesos, la Banda interpretarà Els Sega dors, l’himne nacional de Catalunya.

A continuació, a la plaça de l’Ajunta ment, EXHIBICIÓ CASTELLERA a càrrec de la Colla Jove de Castellers de Sitges.

Acte seguit, SELECTES CON CERTSVERMUT DE FESTA MAJOR: Alsjardinsde la Societat RecreativaEl Retiro, audició de la Cobla Maricel. Als jardins del Casino Prado Subu rense,actuaciódel’AgrupacióMusical Suburband del Retiro. (En cas de pluja es farà en els teatres de l’entitat corresponent)

A dos quarts de sis de la tarda, un cop acabats els tradicionals àpats de Festa Major, SELECTES CAFÈCON CERTS de tarda: Als jardins del Casino Prado Subu rense, audició de la Cobla Maricel (acteorganitzatpel CasinoPradocon juntament amb Canyateca Prado i la Cobla Maricel).

Alsjardinsde la Societat RecreativaElRetiro, actuació de l’Agrupació Musical Suburband del Retiro (acte organitzat per la Societat Recreativa ElRetiro i l’Agrupació Musical Suburband).

(En cas de pluja es farà en els teatresde l’entitat corresponent)